Siffrorna som KA granskat och bearbetat visar att det i många kommuner är långt fler än varannan kvinna som jobbar deltid. Vårgårda finns bland de tio kommuner som har högst andel kvinnliga deltidare (se lista nedan). Mer än varannan är anställd på deltid, 71 procent jobbar deltid i verkligheten.
  – Vi har inget att vara stolta över, det är inte bra. Om vi ska kunna komma till rätta med problemen måste vi analysera helheten och se hur den faktiska arbetstiden ser ut, säger kommunchefen Lars Björkqvist.

KA har frågat ett 40-tal personalchefer varför deltiden ser ut som den gör i deras kommun. 30 har svarat att verksamhetens behov styr när personal anställs på deltid. Till exempel att fler behövs på morgonen än mitt på dagen. Det betyder att många kvinnor inte själva kan välja att jobba mer. Det vill Vårgårda ändra på genom att erbjuda heltider.
  – Det är en jämställdhetsfråga, man ska kunna leva på sin lön. Det är också en kvalitetsfråga och om vi ska vara attraktiva som arbetsgivare kan vi inte erbjuda 66,7 procents tjänster, säger Lars Björkqvist.

Att deltiden är än mer omfattande i verkligheten kan många personalchefer inte förklara, eftersom de inte sett siffrorna tidigare. Några säger att medarbetarna är nöjda.  
  En vanlig förklaring är annars att de timavlönade är många. Så är det i Vårgårda.
  – De timavlönade arbetar sällan heltid. Vi ser att de ökar och det är ju vansinnigt. Det är bättre att fylla upp våra tillsvidareanställdas tjänster, säger Lars Björkqvist.
  Varför har det inte blivit så?
  – Jag tror inte det funnits den tydligheten tidigare att det här är en viktig fråga.
  Enkäten visar att rätt till heltid inte leder till heltidsarbete för alla. Kommunerna vet inte alltid orsakerna, men att ta hand om barn tros vara en vanlig förklaring. Traditionella könsroller har flera svarat. Heltidsjobben kan också vara villkorade med att jobba på flera arbetsställen eller fler helger och nätter.  Det kan också vara en orsak till att kvinnor själva väljer att jobba mindre. Några har också sagt att jobbet är för tungt.

De flesta kommuner säger att frågan om heltid är viktig, den är prioriterad av politikerna och viktig för att vara en attraktiv arbetsgivare. Men i Växjö svarar personalstrategen att det finns en strävan att ge heltid, men ingen politisk ambition att det ska gälla alla. I Finspång gäller heltidsrätten inte heller alla. Där arbetar mer än varannan kvinna deltid, men det finns inget beslut om att ge alla möjlighet att vara ”ensamförsörjare”.
  – Någonstans går en gräns för vad som är arbetsgivarens ansvar. Det finns inget beslut från vår sida att vi ska garantera en grundtrygghet ekonomiskt, säger Stig Karlsson, personalchef.
  Att någon har en deltid som den inte kan leva på är inte ert ansvar?
  – Nej, det är inte primärt vårt försörjningsansvar. Sen har vi en ambition att anställa människor på heltid, men det finns inget som säger att vi ekonomiskt för den familjen måste garantera en lägsta nivå.

Här jobbar flest kvinnor deltid

   Deltidsanställda:  Deltid i verkligheten:
 Örkelljunga  60 %  75 %
 Essunga  52 %  75 %
 Båstad  62 %  74 %
 Sävsjö  55 %  73 %
 Munkedal  56 %  73 %
 Simrishamn  58 %  71 %
 Vindeln  56 %  71 %
 Vårgårda  53 %  71 %
 Karlsborg  54 %  71 %
 Tingsryd  56 %  70 %

• Siffrorna om deltidsanställda kommer från SKL, siffrorna om faktiskt arbetad tid kommer från SCB. SCB har på KA:s uppdrag räknat bort eventuell felmarginal på riksnivå. På kommunnivå kan dock en viss felmarginal finnas. På hela SCB:s underlag rör den sig om 6 procent. Alla siffror avser 2011.

Din kommun
Hur ser det ut i din kommun? Vi har sammanställt listor över både kvinnors och mäns deltidsarbete i landets alla 290 kommuner. Dokumenten är i PDF-format.

Källmaterial till KA:s granskning:
Statistik över deltidsarbetande i verkligheten (se tabell 14)
(från SCB- PDF-format)
Statistik över deltidsanställda på pappret (se tabell 9)
(från SKL, Excel-format)