Ålder är bara en siffra. Låt mig ändå klargöra att vår statsminister aldrig har sagt att alla ska jobba tills de fyller 75 år.
  Vad vi moderater talar om är att öppna upp för människors rätt att, om de vill, stanna kvar i arbetslivet längre. Medellivslängden ökar i snabb takt och det är i grunden något positivt,. Men varken vårt pensionssystem, vår sjukvård, vår äldreomsorg eller vår arbetsmarknad är anpassade efter den demografiska fördelning som vi går till mötes.

Vad finns det då för lösningar? Vissa föreslår att ungdomar ska få en procentuellt ökad pensionsrätt om de börjar arbeta i unga år. Sverige har haft en bekymrande hög ungdomsarbetslöshet i flera decennier, och jag håller med om att fler unga ska komma i arbete. Men jag har aldrig hört talas om att det skulle vara brist på pensionssparande som gör att unga inte får jobben de söker. Däremot vet jag att brister i utbildningssystemet och höga kostnader för arbetsgivare att anställa, utgör trösklar mellan skola och anställning.
  Därför är jag övertygad om att lösningen snarast är satsningar på vidareutbildning av Sveriges lärarkår, på lärlingsutbildningar och på yrkesvux.

Samma halverade arbetsgivaravgift som vi infört för den under 26 år gäller för alla över 65 år, och den som väljer att fortsätta arbeta efter 65 får dessutom ett dubbelt jobbskatteavdrag. Vi behöver också skapa större flexibilitet på arbetsmarknaden för människor som närmar sig pensioneringen – det kan handla om andra arbetsuppgifter, flexiblare eller kortare arbetstid.

Det måste bli naturligt att jobba några år till, om man kan, i den takt och med de uppgifter som passar. Men det handlar också om attityder. Att vi ser äldres kraft och förmåga på ett bättre sätt i det svenska samhället. Vi bör överväga en starkare lagstiftning mot åldersdiskriminering, och se över de lagar som motverkar arbetslinjen. Det är oacceptabelt att duktiga äldre människor pensioneras bort mot sin vilja. För en bibehållen välfärd måste vi sluta fokusera på människors ålder och se till förmåga.

Jenny Petersson,
riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet (M)