Europafacket är kritiskt till att de neddragningar som har gjorts har inskränkt på uppgörelser som facken gjort med arbetsgivare i olika länder, skriver Arbetet.

Europafacket menar att åtstramningspolitiken ökat de sociala skillnaderna och förvärrat den ekonomiska krisen.