Det är Smittskyddsinstitutet som kartlagt spridningen av MRSA-bakterier i primärvården. Bakterierna som är mycket motståndskraftiga spreds tidigare främst i sjukhusmiljö, men nu är det vanligare att de sprids på vårdcentralerna.

Enligt Ekot har 16 patienter i Region Skåne smittats den senaste tiden.
  – Den gemensamma faktorn mellan de här nya patienterna med MRSA var vårdcentralens sårmottagning. I den miljön tror vi att smittan har skett genom att man inte skött de basala hygienrutinerna, att sprita händerna och så vidare. Man har inte skött materialhantering, rengöring och städning på det sätt man borde gjort. Det är den sannolika smittvägen, säger Eva Melander, överläkare vid Vårdhygien Skåne till Ekot.
  Redan 2006 konstaterade Smittskyddsinstitutet att nyanställd personal ofta inte fick information om hygienrutiner och att personalen ofta bar smycken och armbandsklockor men inte alltid hade arbetskläder.

De basala hygienrutiner som Socialstyrelsen föreskriver är ganska enkla. Det handlar bland annat om att ha kortärmat, byta arbetskläder dagligen, inte bära klockor eller smycken/ringar, att sprita händerna före och efter direktkontakt med varje patient samt före och efter användning av handskar.  (Se länk till föreskrifterna här intill.)
  Några av de fall som Smittskyddsinstitutet hittat är en 9-årig pojke som smittades när han besökte en vårdcentral efter att han fått en hudböld till följd av ett myggbett. På samma vårdcentral smittades också en 93-årig kvinna som fått ett sår på armen efter att hon ramlat i duschen samt en 81-årig kvinna med bensår.