Från den 1 maj 2013 är kvalificerade yrkesarbetare garanterade 108 kronor per timme, övriga 100 kronor per timme, för den tid som de tvingas stå till arbetsgivarens förfogande men inte är uthyrd.
  Denna timlön är omkring 5 kronor lägre jämfört med den garanterade minimilön som de anställda har när de är uthyrda. Lönen sätts då utifrån löneläget hos kundföretaget men får aldrig understiga minimilönen.
  – Vi är medvetna om att timlönen blir något lägre under den tid någon inte är uthyrd, men vi gick med på detta för annars hade vi inte fått igenom denna överenskommelse. Det är en stor facklig framgång, säger ombudsman Kent Ackholt på LO som har förhandlat fram avtalet med Bemanningsföretagen som ingår i Almega.

Fördelen med detta avtal är enligt Kent Ackholt att nuvarande garantilön upp till den personliga minimilönen försvinner.
  Enligt honom har LO problem med att anställda blir utan uppdrag när de uppnått minimilönen. Då får de stanna hemma utan en krona i ersättning. Istället får någon annan ta personens plats i kundföretaget så att bemanningsföretaget slipper betala garantilön upp till minimilön för denne.
  – Med det nya avtalet får alla minst 108 kronor, eller 100 kronor, per timme för all tid de står till arbetsgivaren förfogande men inte är uthyrd. Så vinsten blir mindre för bemanningsföretaget med att plocka hem någon som har tjänat in sin minimilön, säger Kent Ackholt.

Överenskommelsen gäller för alla heltidsanställda, även för dem som inte är fast anställda.
  Avtalet gäller från den 1 maj 2012 till den 30 april 2015. Men den garanterade timlönen införs från och med den 1 maj 2013.
  Det nya avtalet ger också föräldrar rätt till permission vid allvarlig sjukdom hos icke hemmaboende barn. En arbetsgrupp ska titta på helglöneersättning och tillämpningen av systemet med garantilön.
  LO:s bemanningsavtal omfattar 60 000 anställda varav 114 personer är medlemmar i Kommunal.