Socialminister Göran Hägglund bjuder i dag in till flerpartssamtal på Svenska Dagbladets debattsida. Målet att skapa en bred flerpartsöverenskommelse kring en etisk plattform för vård- och omsorgsgivare som får del av offentliga medel.
  Kommunal är glada över att ha blivit inbjudna, men kritiska.
  – Högre kvalitet kan endast uppnås av mer resurser. Riktade statsbidrag för att få upp bemanningen inom barn- och äldreomsorgen måste skapas. Dessutom måste statliga regler kring bemanning i välfärden skapas, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

Vision ser positivt på socialministerns initiativ. Men är kritiska till förslaget om att privata vårdföretag frivilligt ska kunna ansluta sig till meddelarfrihet. Vision anser att meddelarfriheten måste vara reglerad i lag och utvidgas så att den gäller alla anställda i skattefinansierad verksamhet.
  – Det är inte rimligt att två anställda med samma jobb men olika arbetsgivare ska ha olika förutsättningar och rättigheter att tala med media om missförhållanden. Samma rättigheter ska gälla över hela arbetsmarknaden, säger Visions ordförande Annika Strandhäll i ett pressmedelande.

Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna välkomnar socialministerns förslag. Men kräver en blocköverskridande uppgörelse.
  – Dagens politiska osäkerhet är det stora hindret för vårdföretagens utveckling, säger Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius i ett pressmeddelande.
  Han är positiv till transparens, konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat drift, samt ett meddelarskydd som är lika på båda håll.