Ingela Gardner Sundström vill inte kommentera LO:s förslag om en ny lönemodell.
  – Vi brukar inte kommentera utspel från våra motparter. Jag talar hellre om vår egen lönemodell som bygger på centrala sifferlösa tillsvidareavtal, säger hon.

Om SKL fick bestämma skulle de centrala avtalen bara löpa på utan att förhandlas om, tills de sägs upp av någon av parterna.
  – Ett sådant avtal har vi med akademikeralliansen sedan 2001 utan att det har sagts upp en enda gång. Det är bättre än att som med Kommunal nyligen ha avslutat förhandlingarna 2012 för att sedan direkt börja förbereda förhandlingar 2013. Det är tröttsamt och tar mycket energi, säger hon.
  Ingela Gardner Sundström tycker att det hade varit bättre att satsa på att lösa frågor om heltid/deltid och jämställdhet än att varje år förhandla om löner centralt.
  – Att vi säger sifferlösa centrala avtal innebär självklart inte sifferlösa avtal också lokalt i kommuner och landsting. Det är där vi menar att förhandlingarna bör äga rum, förklarar hon.

Ingela Gardner Sundström är medveten om att Kommunal inte gillar SKL:s lönemodell.
  – Vi har diskuterat detta tidigare. Jag är realist och inser att vi inte får Kommunal att gå med på vår modell i förhandlingarna 2013. Men förhoppningsvis kan vi ta ett steg på vägen mot den modell vi vill ha, säger hon.