Paula Löfgren, Kommunal.Paula Löfgren.

Det har varit en turbulent höst inom framförallt äldreomsorgen i Kalmar kommun. Många i personalen har varit väldigt missnöjda med hur arbetet fördelats sedan man fick rätt till heltid. Inom framförallt omsorgsförvaltningen har man nått det målet genom att göra en viss del av arbetstiden rörlig.
  – Det handlar om så mycket som 25 procent, säger Paula Löfgren, ombudsman för Kommunal på avdelning Sydost.
  Hon berättar att medlemmarna har upplevt det som att de fått göra sig tillgängliga för arbetsgivaren dygnet runt och vara beredda på att hoppa in på olika arbetsplatser. Har de inte fått ihop till sin arbetstid har de blivit skyldiga arbetsgivaren tid istället.
  – Det har varit ett ständigt jagande för att få ihop till sin arbetstid. Det finns en förtvivlan över det.

Under våren och hösten har Kommunal i förhandlingar med Kalmar kommun försökt förändra avtalet för att göra det bättre. Bland annat har man enats om att personalen ska veta var de ska arbeta senast klockan 13.00 dagen innan och att man inte ska kunna bli skyldig tid genom att gå till sin ordinarie arbetsplats och arbeta där om man inte blir bokad någon annanstans.
  Det har inte räckt för att få medlemmarna nöjda. I lokala medier och på arbetsplatser har debatten om avtalet varit högljudd. Under hösten har sektionen i Kalmar ordnat fyra medlemsmöten där frågan om rörlig arbetstid varit den viktigaste.
  – Det har kommit 70 till 80 medlemmar på varje möte. De ifrågasätter oss också, hur vi har kunnat gå med på det här. Jag kan bara säga förlåt. Vi har inte varit på banan. Vi är det nu. Avtalet har inte medlemmarnas förtroende. Vi var tvungna att säga upp det, säger Paula Löfgren.

Från och med årsskiftet slutar det gälla. Till dess hoppas Paula Löfgren att parterna kan enas om ett nytt avtal. Ett avtal där hon hoppas att tillämpningen blir mer styrd redan från början.
  – Det här avtalet har fungerat på vissa håll, men det är ett ramavtal med stora hål. Det handlar om hur arbetsgivaren hanterar det. Vi måste se till att det styrs i avtalet.
  Innan man beslutar om ett nytt avtal vill hon prata mer med enskilda medlemmar.
  – Det är viktigt att veta vad de verkligen vill ha innan vi tar beslut.

Avtalet

• Är ett lokalt avtal mellan Kalmar kommun och Kommunal som skrevs i samband med att man fick rätt till heltid.
• Har titeln ”Förlängning av årsarbetstid i samband med önskad sysselsättningsgrad”.
• Omfattar personal inom socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen.
• Sammanlagt 1107 fast anställda och 80 poolanställda.
• Är uppsagt och slutar gälla 1 januari 2013.