Utredningen ”Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) överlämnades till regeringen i maj 2009. Sedan dess har inget hänt, mer än att regeringen säger att frågan bereds.

Via sin pressekreterare Niklas Gillström svarar nu Hillevi Engström att: ”Utredningen behandlar en rad komplicerade frågeställningar och ärendet är fortfarande under beredning. Förslagen är intressanta, men kräver en noggrann analys.”
  På frågan vad som är den svåra avvägningen att göra, svarar arbetsmarknadsministern så här:
  ”Det är alltid svårt att finna en välavvägd balans mellan trygghet och säkerhet för den anställde å ena sidan och å andra sidan en möjlighet för arbetsgivaren att organisera sin verksamhet på det sätt hon eller han önskar. Att förslagen också berör grundlagsfrågor innebär ytterligare en rad komplexa överväganden.”