Du måste bestämma dig. Det är det rådet som de allra flesta coacher,  terapeuter och andra välvilligt hjälpsamma människor, ger till den som önskar en förändring. Vad betyder egentligen att bestämma sig? Vad är  att göra ett val?

Kom i form-resa till Makrigialos, Kreta.

Några som gjort ett val detta år är 20 resenärer som valt att boka in  sig på årets Kom i form med KA-resa. Väl på samlingen visade det sig att  den enda mannen som är med på resan förklarade att han förvisso sa ja till att åka, men hade ingen aning om vad han åkte till. Det är också ett val. Ett val att byta en ram, göra något annat för en vecka. Även om  jag inte innan alltid vet resultatet eller varför jag byter. För vad  händer med mig om jag byter ut något jag har en uppfattning om att inte förstå, tycka om eller inte har en aning om vad det är till något helt annat? Vad händer med mig om jag gör det som jag är orolig, rädd för, eller nyfiken på?
  I min värld finns inte en sanning eller ett svar. Att det händer något, det är jag däremot helt övertygad om. Och att det också oftast leder till helt andra saker är inte heller ovanligt. För någon gör sig de äldre rutinerna påminda även om jag testat något jag aldrig gjort och  automatiskt går denne tillbaka till det ursprungliga mönstret. Det bästa  med att jobba med människor är att vi kan förändra oss och vi kan skapa en egen ”power” över vårt eget liv.

Kom i form-resa till Makrigialos, Kreta.

Hur det ska göras och vad som ska göras, ja det beror på var och ens totala helhet. Både inom oss och i omgivningen omkring oss, både den lilla, såsom bland annat anhöriga, arbetsomgivning, sociala funktioner som finns nära och i det stora globala.
  Denna omgivning förändras hela tiden och avgörande för att skapa balans i sitt liv i förhållande till detta är att ta sig själv med respekt. Med det menar jag att hitta balansen mellan att våga prova något nytt, stämma av med sig själv om det passar in i mitt liv, behålla det som fungerar och helt enkelt hitta balansen för vad som är det goda för mig själv och min omgivning. Det innebär att undersöka var och hur får jag den kapacitet och energi till det jag vill, med ett vitalt tillstånd och  balans.

Första två dagarna på denna Kom i form-resa har just belyst detta i  förhållande till livsstils- och levnadsvanor, som skapar obalanser och  stör i vårt system som människor. Deltagare hungriga på kunskap som så småningom ska omvandlas till kompetens har med entusiasm och enorm iver och vilja deltagit i alla aktiviteter och föreläsningar som passat var och en.
  Vad behöver jag äta, hur mycket behöver jag röra på mig, vilken  återhämtning passar bäst för mig? Ja, det är frågor som vi diskuterat och min kollega Anna och jag har gett dem ett smörgåsbord av olika  faktauppgifter från olika spår samt också förmedlat de första stapplande stegen mot att våga ta ett så kallat metaperspektiv (en form av fågelperspektiv som både tar ett övergripande och genomgående perspektiv) på allt som rör vår hälsa och leder till vitalitet. För vad som passar för mig eller var och en av oss kan vi inte veta förrän vi vågat pröva något annat än det vi tidigare gjort, om vi inte mår bra.

Kom i form-resa till Makrigialos, Kreta.

”Mår jag bra?” är en vettig fråga att ställa sig ibland och lägg märke  till vad som faktiskt fungerar och är det något annat som ska till för  att må riktigt toppen, ja bara undersök och pröva.
  Bara jag har bestämt mig och ansvarar för mig själv och det som  resultatet leder till. Det är trots allt ingen annan som bestämmer i  mitt liv än jag själv!