Om Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, får som han vill är det snart slut med budgetdebatter liknande den svenska i euroländerna.

Europaportalen.se berättar att ett dokument har läckts till brittiska tidningen Financial Times som avslöjar ett förslag om EU–budget. Van Rompuy lanserar i dokumentet idén om enskilda avtal där euroländerna förbinder sig att genomföra ekonomiska beslut om reformer (nedskärningar och besparingar). Som en morot kan euroländerna få ekonomiskt stöd av EU.
  Han vill också ha en diskussion om hur den ekonomiska styrningen från EU kan öka. Bland annat kan Van Rompuy tänka sig en gemensam budgetram ”för att säkerställa en sund finanspolitik på nationell och europeisk nivå.” Denna EU–budget skulle kunna användas för att stötta euroländer i kris.

Van Rompuys dokument är tänkt att diskuteras av finansministrarna inom EU nästa vecka och på EU:s toppmöte 18–19 oktober.