Men om det verkligen blir en höjning är osäkert. Oppositionen har sinsemellan olika förslag på hur stor höjningen ska vara.

A–kassetaket är i dag 680 kronor per dag vilket motsvarar 80 procent av en inkomst på 18 700 kronor i månaden,

Så här tycker partierna om a–kassetaket:
  V: höj taket till 960 kronor (80 procent av 26 400 kronor)
  S: höj taket till 910 kronor (80 procent av 25 025 kronor), efter 100 dagar sänk taket till 760 kronor (80 procent av 20 900 kronor)
  MP: höj taket till 830 kronor (80 procent av 22 825 kronor), efter 100 dagar sänk taket till 622 kronor (80 procent av 17 110 kronor) och efter 200 dagar sänk taket till 521 kronor (80 procent av 14 328 kronor)
  SD: höj taket till 900 kronor (80 procent av 24 750 kronor)
  Regeringen: Behåll nuvarande tak på 680 kronor (80 procent av 18 700 kronor)

Sänkningen av bolagskatten har blivit en het fråga i den politiska debatten. I dagsläget får regeringen ändå igenom sitt förslag att sänka bolagsskatten med 16 miljarder tack vare stöd av Sverigedemokraterna.

Så här tycker partierna:
  V: ingen sänkning, behåll den på nuvarande nivå som är 26,3 procent.
  S: sänk bolagsskatten 2,3 procent.
  MP: sänk den 1 procent.
  SD: sänk bolagsskatten 4,3 procent
  Regeringen: sänk bolagsskatten 4,3 procent.