Den 24-25 oktober delas ett pris på 50 000 kronor ut på arbetsmiljöeventet Gilla jobbet. En av de fem finalisterna är gruppboendet Johannesbergsvägen i Karlskrona. De är nominerade för att de genom att ifrågasätta sina egna regler har lyckats minska hot och våld på sin arbetsplats.
  – Boendet hade sedan starten många regler som vi med tiden reviderat. Vi har haft mycket planeringsdagar och lagt mycket energi på att prata oss samman, tagit bort många regler och gjort nya med brukarna, säger Mia Lindberg, boendehandledare på Johannesbergsvägens gruppboende.

Hennes arbetskollega, Marie Stadig, boendepedagog, berättar att problem med hot och våld från början var vanligt förekommande och att de nu har satsat på att ta bort småregler som inte fyller någon funktion, till exempel regler om tider.
  – Självklart behövs det förhållningsregler, men vi har tagit bort de regler som inte behövs och bara leder till konflikter i onödan. Det handlar ju om brukarnas hemmiljö, så man kan förstå att de vill kunna känna sig avslappnade, säger hon.

Mia Lindberg och Marie Stadig är båda glada över nomineringen, som även gett deras arbetsplats positiv publicitet.
  Webbsidan suntliv.nu som drivs på uppdrag av Sveriges Kommuner och landsting, tillsammans med Kommunal och fackförbunden inom TCO och SACO ligger bakom utmärkelsen som de nu nominerats till. Representanter för fack och arbetsgivare sitter i juryn. Pengarna som den vinnande arbetsplatsen får ska användas till något som kommer alla på arbetsplatsen tillgodo.