Innan jag gick till Bokmässan i morse passade jag på att äta frukost hos min syster. Jag läste ett par böcker för min systerdotter, ett och ett halvt år gammal. Hon lyssnade mer uppmärksamt än sist jag träffade henne, härmade ljuden. Hon hade också till viss del utvecklat en smak, tyckte om vissa böcker mer och andra mindre.

Alla barn har inte tillräcklig tid och tillgång till böcker hemma vilket skapar olika förutsättningar senare i livet. Men tidig inlärning är viktig och att läsa handlar inte om kunskap utan om att träna, till att börja med att någon läser för en.   

På ett seminarium presenterades en utredning som regeringen beställt om litteraturens ställning i landet. Syftet är att främja ökat läsande. Ett förslag som utredarna presenterade var läsombud i förskolan, vissa i personalen ska ges den kompetensen, just eftersom den tidiga läsinlärningen är så viktig.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fick ta emot den 600 sidor långa utredningen. Hon sa att utvecklingen är oroväckande, att barn och unga har allt sämre läsförståelse. Därför har regeringen begärt dessa förslag på läsfrämjande insatser.

Johanna Koljonen, kulturjournalist och en av utredarna, sa att det framför allt är längre texter som unga har svårare att förstå och ta till sig idag.
   – Ungdomar som inte kan ta del av komplexa texter blir vuxna som inte kan ta tillvara sina intressen i samhället, sa hon.

En annan viktig fråga är bokhandeln enligt utredarna. Fysiska bokhandlare är i kris och behöver ökat stöd. Tio procent av svenskarna har inte en bokhandel i sin kommun. Och nätbokhandlarna kompenserar inte för detta. Litteraturinsatta vet vad de söker när de handlar böcker på nätet, men mer ovana läsare behöver kunnig personal och möjligheten att kunna springa på en bok, sa Annina Rabe, också kulturjournalist som varit med och gjort utredningen. Hon lyfte även fram en annan viktig yrkesgrupp att ta tillvara, skolbibliotekarien. Alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek eftersom det har visat sig ha stor inverkan på läsandet.

Det här var bara ett axplock av de förslag som finns i utredningen. Utredarna föreslår också att folkbildningens roll stärks genom ökade anslag, att folkbiblioteken tillhandahåller E-böcker, att SKL (Sveriges kommuner och landsting) företräder biblioteken i förhandlingar med bokförlagen, ökat stöd till kulturtidskrifter bland annat för att skribenter ska slippa jobba gratis. Då återstår att se vad regeringen gör med dessa förslag. Utredningen finns att läsa, hitta den här.