Nyheter

”Ingen förstår vad vi har gått igenom”

2012-09-26
Undersköterskorna Berit, Camilla och Anna blev anmälda för övergrepp mot de boende på jobbet.
Trots att de själva hela tiden har hävdat att de är oskyldiga och misstankarna aldrig prövats, har alla tre tvingats lämna sina jobb.
Läs mer

Kommunalrådet kan ha varit jävig

2012-09-26
Kommunalrådet Lennart Eriksson (S) fattade många viktiga beslut i vårdskandalen trots att hans egen mamma ska ha råkat illa ut på äldreboendet.
Först säger han att han inte visste om det.
Det var en lögn.
Nu ifrågasätts hans inblandning.
Läs mer

Utdrag ur intervjun med kommunalrådet Lennart Eriksson

2012-09-26

Läs mer

Ingen folkomröstning i Falkenberg

2012-09-26
Det blir sannolikt ingen folkomröstning om privatiseringar i Falkenberg. Namnlistorna med krav på en lokal folkomröstning uppfyller inte de formella kraven.
Läs mer

S vill avskaffa
Fas 3

2012-09-26
Fas 3 bör slopas, det är ett av Socialdemokrateras budgetförslag. De runt 30 000 personer som idag omfattas av åtgärden ska istället få utbildning eller anställningar med ersättning från staten.
Läs mer

Indien stoppar barnarbete

2012-09-26
En ny indisk lag förbjuder barnarbete. Landet har, enligt FN-organisationen ILO, 12,6 miljoner barnarbetare mellan 5 och 14 år.
Det ska dock fortfarande vara tillåtet för barn mellan 14 och 18 år att arbeta i så kallade icke-farliga branscher och dit räknas bland annat barnomsorg.
Läs mer

Vägrade berätta om sexliv – förlorade jobbet

2012-09-25
Umeå kommun ville att Fia skulle berätta om sitt sexliv, sin avföring och hur ofta hon gick i kyrkan. Arbetsgivaren ville utreda hur hon klarade arbetet som kokerska. Fia vägrade svara på frågorna. Hon är nu utan jobb.
Läs mer

Livs ledare

Full sysselsättning fullt möjligt!

2012-09-26
Massarbetslösheten är ett gissel. Den gör löntagarna svagare och arbetsgivarna starkare. Otrygga anställningar, ofrivillig deltid, mer våld och ökad rädsla följer i dess spår. Men den är också en plåga för staten, som tappar inkomster, kunskaper, innovationskraft och glädje när medborgarna inte får bidra till samhällets utveckling.
Läs mer

Debatt

Löntagarna betalar med lönesänkningar

2012-09-26
Det var när bankerna skulle räddas som underskotten i statskassorna uppstod. Men det är de vanliga löntagarna som får betala priset för den ekonomiska krisen — med arbetslöshet, lönesänkningar, sexdagarsvecka, skriver Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.
Läs mer

Kolumnen

Vilken hjälte, sa chefen

2012-09-26
I slutet av nittiotalet jobbade jag på en stor tidning och jag älskade det. Jag njöt av den höga pulsen, de snabba besluten, utmaningen att kunna göra snygga tidningssidor tillsammans med Sveriges bästa journalister.
Läs mer