Det är den borgerliga kommunledningens planer på att lägga ut all handkappomsorg på entreprenad som fått många falkenbergsbor att kräva en folkomröstning, vilket KA tidigare skrivit om.

Över 4000 namnunderskrifter har lämnats in till kommunen, men inte ens 400 av dem uppfyller de formella kriterier som krävs.
   – Kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut igår om att föreslå kommunstyrelsen och sedan fullmäktige att avslå initiativet med hänvisning till formella felaktigheter. Det är synd att man landar i en formaliaproblematik, men de lagar och regler som finns måste följas, säger Henrik Lundahl, kanslichef i Falkenbergs kommun.

Listorna innehåller en rad formella fel. Det handlar om att underskrifter inte är daterade, det saknas fullständiga personuppgifter i många fall, en del personer är omyndiga och andra har skrivit på två, tre eller till och med fyra gånger.
   – Det ska ändå upp i fullmäktige och det är där frågan om folkomröstning avgörs. Nu finns inte tillräckligt många giltiga underskrifter och då krävs det enkel majoritet i fullmäktige för att kravet på folkomröstning ska gå igenom, säger Henrik Lundahl.

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är 30 oktober. Men redan i dag onsdag träffas socialnämnden i Falkenberg – och det är den som äger frågan om entreprenaden.
   – Den ska hantera ärendet i dag. Jag vet inte hur den väljer att gå tillväga, om den fattar ett beslut om tilldelning av verksamheterna eller om den väntar in fullmäktige. Om den fattar beslut om tilldelning så blir ju frågan om folkomröstning i fullmäktige en helt annan, säger Henrik Lundahl.

För att få till en lokal folkomröstning krävs
att tio procent av befolkningen skriver under med giltiga namnunderskrifter. Därtill måste en tredjedel av ledamöterna i kommunfullmäktige ställa sig bakom kravet.