Den nya lagtexten gör att det är helt förbjudet att anställa barn under 14 år i samtliga industrier. Straffet för den som ändå anställer ett barn under 14, eller ett barn under 18 i farliga industrier, blir tre års fängelse eller böter motsvarande cirka 6 000 svenska kronor.

Indien har länge motsatt sig ett förbud mot barnarbete, med hänsyn till de familjer som är beroende av de löner detta ändå ger.
   Enligt FN:s barnfond UNICEF arbetar en tredjedel av de indiska barnarbetarna inom jordbruket. Också arbete i andras hem är vanligt.

Källa: Washington Post och LO-TCO Biståndsnämnd