På äldre dar växer öron näsa fötter, rotas liksom trädens rötter.. Då vi övergår i jord mossa, näsan lång som på häxan Pmperipossa.. Svävar över himlens sfär, möter åldermannen ST; Pär.. Han välkomnar med blick så trötter, UTROPAR; MIN GUD! vad i har stora fötter..