Ännu en dag mot sitt slut

mörkrets makter tar vid,

mitt svaga ljus tonar ut

i din kärlek och stilla frid.

Må livets rosor blomma ut

längs de vägar du går,

men möt mig vid vägens slut

där livet har läkt alla sår.