President Hollande har enligt The Wall Street Journal från Paris bannlyst ordet ”flexibilitet” och istället lanserat ”souplesse” som betyder ”smidighet” eller ”mjukhet”.

Men innebörden lär vara densamma. Enligt europaportalen.se tycker den franske arbetsmarknadsministern att landets arbetsrätt är illa lämpad för en öppen ekonomi, för föränderliga marknader och framväxande teknologier.
Om fack och arbetsgivare inte går med på en ”smidigare” arbetsrätt hotar regeringen med att på egen hand lägga fram sådana ändringsförslag inför nationalförsamlingen.

Dessutom överväger François Hollande att minska arbetsgivarens sociala avgifter för anställd personal.