MP vill se en ökad personaltäthet i äldreomsorgen, något som de menar ökar kvaliteten och genererar nya jobb. De avstår från att ta ställning för eller emot privata välfärdsalternativ och välkomnar privata utförare med nya idéer om till exempel omvårdnad. Samtidigt betonar de att företagen ska ha kvaliteten som främsta motiv och huvudregeln ska vara att vinst återinvesteras. Utdelningen till aktieägarna ska rimlig, en formulering som liknar de regler som finns i Norge kring privata förskolor. Upplägg som innebär att höga vinster slussas till skatteparadis vill Mp stoppa.  De vill också se att kvaliteteten väger minst lika högt som priset i upphandlingar.

I utkastet till nytt partiprogram lyfter Miljöpartiet även fram vikten av inflytande på arbetsplatsen. De nämner den grupp arbetstagare som alltid behöver vara tillgängliga och de som får jobba mer än vad avtalen anger utan ersättning. Kvinnors deltidsarbete nämns också. För att förbättra människors arbetsliv vill Mp sänka arbetstiden, antingen genom exempelvis kortare arbetsvecka eller fler semesterdagar.

Under ett år har Miljöpartiet jobbat med det nya förslaget till partiprogram. Nu ska den som vill få lämna synpunkter innan ett slutgiltigt förslag kan föreslås och antas i maj nästa år.