Stefan Löfven.

Höjd kompetens och innovationssatsningar. Det är några av de ord som går igen i en artikel på DN Debatt där Socialdemokraterna idag presenterar sin politiska inriktning. Det handlar bland annat om att krav ska ställas på arbetslösa ungdomar att ta gymnasieexamen i ett så kallat utbildningskontrakt. Det handlar också om att företag som vill bedriva forskning enklare ska få tillgång till riskkapital. Förslagen är inte nya men det är däremot deras inramning. S politik kallas kort och gott för Affärsplan för Sverige.
   – Vi vill fokusera på att Sverige behöver en ny färdriktning när det gäller kunskap och jobb. Vi vill höja kunskapsnivån, skapa fler jobb i kunskapsintensiva företag och vi vill stänga rekryteringsgapet.

Vilka väljargrupper vill ni locka genom att låna ord från företagsvärlden?
   – Det är inga speciella väljargrupper. En riktig jobbpolitik är Socialdemokraternas politik. För det krävs en plan eftersom det också har att göra med Sveriges konkurrenskraft. Vi lever i en global ekonomi där även små och medelstora företag blir snabbare utsatta för konkurrenskraft.  Då gäller det att Sverige är på tå. I den meningen är det bra med företagstermer. Men det står inte i motsats till en generell välfärd.

Det är inte välfärden som står i fokus i den nu föreslagna politiken. Åtminstone inte på pappret, bara en gång nämns ordet och det i slutet.  Stefan Löfven menar att man inte ska se dagens utspel som ett fullödigt politiskt program.
   – Vi vet mycket väl hur det ser ut i äldreomsorgen där 100 000 människor, framförallt kvinnor, går ned i arbetstid eller slutar arbeta för att äldreomsorgen inte fungerar som den ska, likaså med daghem och nattis, som gör att många kommunalare inte kan arbeta som de tänkt.

Hur ska man tolka det att ni inte pratar så mycket om välfärd?
   – Just här vill vi fokusera på jobb därför att välfärden står och faller med att människor är i arbete. Vi måste hitta fler sätt att människor kan delta i arbete. Ungdomar måste komma ut tidigare i arbete, man måste jobba hela sitt vuxna liv istället för att gå i pension vid 60 för att man är utsliten, fler kvinnor ska jobba kunna jobba heltid.

Kommunal driver att det behövs en lagstiftning om rätt till heltid. Håller ni med om det?
   – Ja, vi har sagt det tidigare att vi vill ha lagstiftning. Sen tror jag det behövs mer ändå för ute i kommuner och landsting måste parterna också hitta lösningar för att det ska ordnas. Vi tänker fortsätta stenhårt på den linjen att kvinnor i lika utsträckning som män ska kunna jobba heltid.

Ni skriver ingenting om a-kassan eller sjukförsäkringen. Kommer det bli några förändringar i dem om ni får bestämma?
   – Absolut, om vi hade fått bestämma hade vi inte haft det moraset vi har nu. Inriktningen är att nivåerna ska upp och det ska vara billigare att vara med arbetslöshetsförsäkringen.
   När regeringen presenterade sin budget i förra veckan var kritiken hård från S. Regeringen var för frikostig med reformerna, menade de. Men hur S förslag ska finansieras får vi veta först den 4 oktober, då deras budgetförslag presenteras. Många väntar också på besked om hur partiet står i frågan om vinst i välfärden och idag kom ett nytt besked att partiet avsevärt vill begränsa vinstmöjligheterna. Men vad det innebär konkret vill Stefan Löfven inte svara på idag.
   – Jag kan inte säga exakt när men det blir under hösten. Vi tar god tid på oss för det är komplext. Det är rätt mycket i välfärden som är i privat regi så vi vill göra det på ett bra sätt, men det kommer.