SVAR: Det behövs mer bakgrundsfakta. Är det på jobbet du blivit hotad och rånad? Har arbetsgivaren vidtagit några åtgärder på grund av detta? Har arbetsgivaren vidtagit några arbetsrättsliga åtgärder som exempelvis avstängning, uppsägning och så vidare? Finns brister i säkerheten på jobbet?
  Vänd dig då till skyddsombudet på arbetsplatsen. Det kan vara så att detta är ett civilrättsligt ärende, det vill säga att hotet och rånet inte har något att göra med din anställning. Då ska du göra en polisanmälan. Det lokala facket vet vart du kan vända dig. /Annica Jansson