På mässan Skydd 2012 på Stockholmsmässan visas Sveriges första rosa brandbil upp. Den kommer att tas i bruk i Stockholm. Det är insamlingsstiftelsen Brandmännens cancerfond som ligger bakom den rosa brandbilen.  Deras förhoppning är att vi i framtiden kommer att få se en rosa brandbil om året i någon stad i Sverige.
  I Australien och Nordamerika har brandmännen vunnit kampen om att få vissa cancersorter klassade som arbetsskada, bland annat genom rosa brandbilar.

Ove Halvors är ombudsman på arbetslivsutvecklingsenheten på Kommunal och har över 30 års erfarenhet av arbete inom räddningstjänsten. Han berättar att han kommer att ha en styrelseplats i Brandmännens cancerfond.
  – Just nu är det stiftelsen som ska arbeta med att få pengar till mer forskning och som ska ta fram mer underlag för om cancer ska klassas som arbetsskada. Kommunals arbete i frågan sker främst i samarbetsprojektet Friska Brandmän. Där ska vi jobba förebyggande och förhindra att fler brandmän drabbas av cancer i framtiden.