Lägstalönerna höjs från och den 1 mars nästa år med 655 kronor. Den nya lägstlönen på Vårdföretagarnas avtal blir därmed 16 725 kronor.
  Kommunal har också liksom på alla andra avtalsområden fått igenom att visstidsanställningar med automatik ska övergå i tillsvidareanställning efter tre år. Tidigare var det fyra år.
  Föräldrapenningtillägget ökar från 90 till 150 dagar.

 Lenita Granlund.Lenita Granlund.
Foto: Björn Svensson

Från och med nu ersätts all övertid från och med minut ett, även sådan övertid som sker under jourpass om man behöver jobba. Tidigare var det först efter 30 minuter som övertid utgick.
  – Det är ett första steg och ett viktigt steg, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.
  Någon förändring av ersättningen vid så kallad sovande jour fick Kommunal inte igenom.
  Det betyder att jourersättning, drygt 36 kronor/timmen enligt det nya avtalet, fortfarande är det som gäller när inget arbete utförs under jourpasset. På kommun- och landstingssidan betalas halva jourpasset med vanlig lön.
  Parterna ska fortsätta diskutera jourfrågor gemensamt i en arbetsgrupp.
  Vore det inte rimligt att privatanställda hade samma regler vad gäller jour som i SKL-avtalet?
  – Det måste vi se över. Även i SKL-avtalet behöver det här med jour diskuteras. Om det ena är bättre än det andra avgörs till stor del av hur mycket man jobbar under jourtiden, säger Lenita Granlund.

 Fredrik Brånstad.Fredrik Brånstad.
Foto: Anders Lindh

Enligt Kommunalarbetarens rundringningar är frågan om hur jour ska ersättas en av de absolut största frågorna på arbetsplatserna.
  Fredrik Brånstad, Kommunals arbetsplatsombud vid Vintrosens gruppbostad i Hagsätra, i södra Stockholm, har länge kämpat för bättre jourersättning. KA intervjuade honom inför avtalsrörelsen i nummer 20/2011 (se länk).
  Han är inte imponerad av vad parterna kommit fram till.
  – Bedrövligt. Det är helt otroligt, säger han.  I min värld har man inte löst ett skit i och med det här.

Kommunal yrkade i avtalsförhandlingarna på att all tid på jobbet ska räknas som arbetstid.
  – Vi pratade inte exakt om sovande jour. Det är ett begrepp man slänger sig med till vardags, säger Kommunals ombudsman Liza Di Paolo Sandberg.
  Men vad hände med det yrkandet?
  – Vi fick igenom att åtminstone ska man få betalt för den tiden man jobbar på jouren i form av övertidsersättning från första minuten. Och det här är ett av de absolut få avtalen på hela arbetsmarknaden där vi fått igenom någon villkorsförändring över huvud taget.  Det tycker vi är en fjäder i hatten, säger hon.
  Vårdföretagarnas förhandlingschef Johan Mann bedömer inte det som att förändringen av jouren blir kostsam för vårdföretagen.
  – Generellt sett kan det inte innebära några jättekostnader, säger Johan Mann.
  Fredrik Brånstad på Vintrosens gruppbostad är bekymrad över vad det nya avtalet kan innebära för tilltron till facket.
  – Jag tror många kommer att hoppa av Kommunal. Många är förbannade och känner att ”vi som jobbar är inte så viktiga”
  Vad säger du om löneökningen på 655 kronor i genomsnitt?
– Löneökningarna är inte så intressant. Skulle man räkna om jouravtalet i pengar så är det ingen löneökning som kan kompensera det bortfallet vi får.

Katja Ikonen är nöjd med avtalet.  Hon har suttit med i Kommunals avtalsdelegation och jobbar i ett företag inom Förenade Care.
  – Det här med jourtiden är jättebra.
  Men tycker du att det är bra att det inte är några förändringar vad gäller ”sovande jour”?
– Det har jag inte tänkt så mycket på eftersom jag inte är så inblandad. Jag har aldrig haft någon jourtid.
  Ingen är garanterad löneökningar på 655 kronor, enligt avtalet. Utan det är ett genomsnitt beräknat på en medellön på 22 000 kronor.
  Nu kommer det att ske lokala förhandlingar, om Kommunal begär det lokalt ute på arbetsplatserna.
  Eventuella lokala förhandlingar ska vara avslutade den 30 november. Och de flesta kan få sina nya löner innan årsskiftet.

Avtalet berör omkring 40 000 anställda i privata vårdföretag, varav knappt 25 000 är medlemmar i Kommunal.
  Detta var sista gången som man förhandlade om ett avtal för äldreomsorg och vård- och behandling. Parterna är överens om att det från och med nästa avtalsrörelse ska vara två separata avtal. Kommunals medlemmar finns i huvudsak på äldreomsorgssidan.

Nytt avtal med Vårdföretagarna

Löneökningar med i genomsnitt 655 kronor.
Ingen individgaranti. Allt fördelas individuellt lokalt ute på arbetsplatserna.
Lägstalöner höjs med 655 kronor, från och med den 1 mars 2013.
Vid jour ersätts arbete med övertidsersättning från och med den första minuten i stället för som tidigare först efter 30 minuter.
En arbetsgrupp ska se över andra jourfrågor.
Avtalet är 14 månader långt och gäller till och med den31 oktober 2013.
Liksom i övriga avtal som Kommunal har tecknat har reglerna för visstidsanställning ändrats. Tidigare var fyra års visstidsanställning gränsen för när en visstid med automatik övergår i tillsvidareanställning. Nu är gränsen satt till tre år.
Föräldrapenningtillägget ökar från 90 till 150 dagar.

Jour och jourersättning

I SKL-avtalet betalas halva jourpasset med vanlig lön.
På Vårdföretagarnas avtal utgår jourersättning på drygt 36 kronor/timme (efter höjningen i det nya avtalet).
En heltidsanställd med jour kan till exempel på en månad jobba sex jourpass à 8 timmar  och då ha totalt 48 timmar varje månad utanför ordinarie arbetstid, då endast jourersättning utgår.
Jämfört med kommun- och landstingsanställda är det cirka 500 kronor mindre under ett enda jourpass.