Nu har kvinnan stämt sjukhuset för osaklig uppsägning. Kvinnan säger att konflikten grundade sig på att hennes chef hade svårt att tåla att hon inte förstod vad som sades. Chefen retade sig särskilt på att de pratade annat språk än norska under lunchrasterna.
  Sektionsledaren på sjukhuset hävdar att man inte gjort något fel i uppsägningen förutom att kvinnan inte fått någon uppsägningstid.

Kari Helene Partapuoli, ledare för Antirasitisk senter i Norge säger till Dagbladet att diskriminering baserat på etnicitet är förbjuden. Hon menar att kravet på att prata 100 procent norska också på de obetalda rasterna är orimliga i städbranschen, eftersom många nyanlända invandrare börjar jobba där språkkraven är lägre.