Johan är inte ensam om att vara i den här situationen. I vårt land har vi 146 000 arbetslösa ungdomar mellan 15 och 24 år. Det är en ungdomsarbetslöshet på 23 procent. Antalet arbetslösa ungdomar i Sverige är nästan lika många som antalet invånare i Örebro kommun.

Av de 146 000 ungdomarna är det ungefär 77 400 som är heltidsstuderande och söker jobb samtidigt. Den moderatledda regeringen brukar säga att ”det gör att siffran inte är så hög, som Socialdemokraterna säger” och att ”siffran används för att Socialdemokraterna ska försöka vrida och vända saker till sin fördel”. Men sanningen är att den är ännu högre, eftersom det finns 230 000 ungdomar som finns utanför systemet – de finns varken registrerade på Arbetsförmedlingen eller hos socialtjänsten.

De här ungdomarna pratas det sällan om i politiken, trots att de börjar sina liv efter skolan med att tvingas räkna varenda krona, att inte ha ett jobb att gå till och därmed ställas utanför samhället. Samtidigt som det sker gör den moderatledda regeringen det svårare att komma in på gymnasiet och ser till att den som går ett yrkesinriktat program inte automatiskt kan söka vidare till högskolan. Stödet till komvux och vidareutbildning dras ner.

Den moderatledda regeringen struntar med andra ord i att satsa på utbildning för att få ungdomar i jobb. I en del regioner, till exempel Dalarna som jag bor i, så går många i pension och arbetsgivarna kommer att få svårt att hitta arbetskraft. Det råder brist på elektriker, folk inom IT-branschen, inom offentlig förvaltning och inom transport- och byggsektorn. Inom de kommande fem åren kommer det att behövas flera undersköterskor i Dalarna. När det gäller ingenjörer kommer det att behövas ca 1 000 ingenjörer varje femårsperiod för att ersätta dem som går i pension. Och då är nyrekryteringen inte inkluderad.

Dalarna har en hög arbetslöshet och behöver rekrytera. Något som borde vara enkelt, men problemet är att Dalarnas befolkning inte har den utbildning som krävs för jobben.
  Eftersom den moderatledda regeringen vägrar hjälpa till med lösningen, så måste våra socialdemokratiska kommuner och regioner ta tag i problemet.
  Vi har inte råd att låta ungdomarna vara arbetslösa.

Ja

… till en större satsning på utbildning.

Nej

… till Tillväxtverket och andra myndigheters skandalösa slösande med skattebetalarnas pengar.