– Vi fokuserar på att EU-kommissionen skriver in att vatten och sanitet är mänskliga rättigheter. Något som FN redan har erkänt, säger Jerry van den Berge, EPSU, den fackliga federationen för offentlig anställda.
EU ska garantera denna rättighet. Vatten- och sanitära tjänster ska skötas offentligt. Det är budskapet.
  Det här är ett medborgarinitiativ. Om facket samlar in en miljon namn är EU-kommissionen tvungen att ta upp frågan.

Från 31 augusti kan vem som helst i Europa skriva på att de stöder kampanjen.
  I Spanien, Belgien och Italien har fackföreningar redan samlat in tusentals namn.
  – Vi har hittills uppåt 15 000 namn, säger Jerry van den Berge, övertygad om att det går att uppnå en miljon underskrifter.
  Kommunal ska samla in namn under VA-mässan i Göteborg och har flera aktiviteter under hösten och våren.

Fortfarande saknar 2 miljoner inom EU-länderna vatten och sanitet. Men det handlar också om solidaritet med länder i andra delar av världen, påpekar Jerry van den Berge.
  Fortfarande pågår också försök att lägga ut vattendrift på privata företag.
  EU-kommissionen, IMF och den Europeiska Centralbanken, har ställt krav på Grekland och Portugal att sälja sina vattenanläggningar.
  – En kortsiktig lösning, säger Jerry van den Bergen, som tycker att offentliga anläggningar är för värdefulla att sälja ut.

Fotnot: På www.right2water.eu kan du läsa mer om kampanjen och även skriva under med ditt namn.

EPSU

EPSU representerar 210 fackliga organisationer med mer än åtta miljoner medlemmar i Europa.