I vårt grannland Finland är en ny äldreomsorgslag en av de hetaste frågorna i landets budgetförhandlingar. Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson (SDP, finska socialdemokraterna) vill ha en paragraf om minimibemanning i lagen och att det ska vara 0,7 anställda per pensionär på ett äldreboende, skriver finska Hufvudstadsbladet. 
  I dagsläget finns rekommendationer om personalmängd, men hon anser att de inte haft önskad effekt. Rekommendationen är 0,5 anställda per klient.
  Debatten som förs handlar om vad minimibemanning skulle kosta och vad som definierar god äldreomsorg. Största partiet, det konservativa Samlingspartiet, vill inte ha med någon siffra på bemanning i den nya äldreomsorgslagen. De vill hellre satsa på vård i hemmet.

I Sverige beslutade Socialstyrelsen i somras om nya regler angående bemanning. Men där finns inte någon siffra utan det handlar om att varje brukare ska få ett beslut på exakt vad den behöver och har rätt till, och sedan har socialnämnden i varje kommun ansvar för att personen får det den beviljats. Det gäller från 2014 och bara i demensvården. Socialstyrelsen har dock fått i uppdrag att utöka föreskrifterna så att de kan gälla alla äldreboenden.
  En som däremot talat om siffror i Sverige är professorn Mats Thorslund. För ett par år sedan fick han i uppdrag att utreda behovet av bemanning i Stockholms stads demensvård. För att leva upp till kommunens kvalitetskriterier på äldreomsorg skulle det behövas i genomsnitt en heltidsanställd per vårdtagare, kom han fram till.