Det är organisationen Global Footprint Network som, precis som banker eller stater, varje år mäter jordens ”inkomster” och ”utgifter” när det gäller koldioxid.

Och från och med i morgon, den 23 augusti, arbetar vi människor på en slags miljömässig övertid. Det här är en dag som inträffar allt tidigare på året. 1992 inföll den här dagen den 21 oktober. 2002 inföll dagen den 3 oktober. Det var i mitten av 1970-talet som den mänskliga konsumtionen började överutnyttja jordens resurser. Enligt Global Footprint Networks beräkningar skulle vi i dag behöva energi motsvarande ett och ett halvt jordklot.
  Nätverket är noga med att påpeka att dagens datum är en uppskattning och att det viktiga inte är när det här händer, utan att det händer.