Det är EPSU, den europeiska federationen för anställda i offentlig sektor, som låtit universitetet vid Greenwich i London undersöka saken. Där framgår framför allt två skäl till att regioner och kommuner väljer att ta tillbaka verksamhet:
  • Missnöje med hur de privata aktörerna sköter verksamheten.
  • Kommuner har upptäckt att det kan bli billigare om verksamheten sköts offentligt.

I rapporten finns flera exempel på återtagen verksamhet:
  • I Tyskland har två tredjedelar av kommunerna planer på att köpa tillbaka energikraftverk från det privata.
  • I Paris beslutade stadsfullmäktige 2010 att återta vattnet från privata aktörer.
  • I Storbritannien har 80 kommunstyrelser valt att återta tjänster som renhållning och IT.
  • I Finland har 20 procent av kommunerna avslutat sina kontrakt med privata aktörer och återtagit verksamheter som renhållning, sjukvård och storkök.