Kommunals avtalsdelegation är inkallad tisdag och onsdag den här veckan. Strax innan semestrarna utbytte Kommunal och Vårdföretagarna avtalskrav. Det handlar om bransch E och F och villkoren för anställda inom vård- och behandlingsverksamhet, omsorgsverksamhet och äldreomsorg. Bland arbetsgivarna finns Attendo, Aleris, Carema, Förenade Care och Capio.
  – Vi har inte gått in på varandras yrkande. Vi har bara konstaterat var vi står och vad vi har för viktiga frågor, säger Liza di Paolo Sandberg.
  Vad är viktigast för Kommunal?
  – Viktigast är att vi får nivåer i motsvarande vad man fått på andra områden, alltså andra branscher nära. Och att man får någon sorts lösning på visstidsfrågan.

När den stora avtalsrörelsen startade förra hösten krävde Kommunal löneökningar på minst 860 kronor eller 3,5 procent. Plus 100 kronor i jämställdhetspott. Och att andra ersättningar ska höjas lika mycket. Kraven slogs fast av facken inom LO-samordningen. De avtal som slutits sedan dess har inte nått 3,5 procent. I stället har industriavtalen på 2,6 procent satt märket. Anställda i kommuner och landsting fick en löneökning på 650 kronor. Enligt arbetsgivarna motsvarar det 2,6 procent.
  Utifrån LO-samordningen krävde Kommunal att visstidsanställningarnas längd ska begränsas till sammanlagt 12 månader under en femårsperiod. Sedan ska man få fast jobb. Vikariat ska dock få pågå i sammanlagt två år under en femårsperiod, sedan ska jobbet bli fast. Enligt avtalet med kommuner och landsting ska ingen vara visstidsanställd längre än tre år.
  – Vi är en bit på väg med de andra arbetsgivarorganisationerna, vi har kommit närmare målet, säger Liza di Paolo Sandberg.

Ersättningen vid sovande jour är en av de absolut viktigaste frågorna enligt Kommunals sektioner. KA har tidigare berättat om Noria Kingäs (se länk) som är på jobbet i 21 timmar och 30 minuter. Och om att hon endast får lön för 13 timmar och 30 minuter. De åtta timmar som hon har sovande jour får hon 27 procent av lönen. Nu kräver Kommunal att all tid på jobbet ska räknas som arbetstid. Enligt Liza di Paolo-Sandberg är arbetsgivarna väl medvetna om frågan.
  – Det är inget nytt som kommit fram. Det är ett gammalt krav som vi haft tidigare.
  Kommunal kräver också arbetskläder, att föräldraledighetstillägg ska utbetalas från första anställningsdagen och meddelarsskydd för de som arbetar i skattefinansierad verksamhet.