Situationen på äldreboendet i Vejbystrand norr om Ängelholm har varit pressad under sommaren. Företaget Kosmo har inte lyckats hitta tillräckligt många ersättare när anställda gått på semester eller blivit sjuka. Därför har personalen fått ta extrapass för att täcka upp för varandra.

Förra veckan besökte Kenneth Wåhlander, regionalt skyddsombud för Kommunal Skåne, äldreboendet. Efteråt beslutade han att utnyttja sin lagliga rätt att sätta stopp för övertids- och extraarbete.
  – När jag kom dit var det jättemånga som var ledsna och förtvivlade över att de inte satte in folk. Jag rådgjorde med min kollega och sedan fattade jag det här beslutet, säger Kenneth Wåhlander.
  Hur vanligt är det att du beslutar att stoppa arbete?
  – Det är inte vanligt, det händer inte ens en gång om året.

Efter åtgärden har arbetsgivaren Kosmo rekryterat tre nya vikarier till äldreboendet. Nu har Kenneth Wåhlander hävt stoppet för övertidsarbete.
  – När jag var där i måndags upplevde jag att situationen var betydligt bättre. Personalen hade fått hjälp. Jag är jättenöjd med deras åtgärder.

Skyddsombud

Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen ett ansvar för arbetsmiljön på sin arbetsplats. De anställda har rätt att utse skyddsombud för att verka för en god arbetsmiljö och bevaka att arbetsgivaren lever upp till sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen.
På arbetsplatser där det finns minst 50 anställda, eller där de anställda kräver det, ska arbetsgivaren bilda skyddskommitté. Det är ett samrådsorgan mellan arbetsgivare och de anställda i arbetsmiljöfrågor.
Fackliga organisationer kan utse regionala skyddsombud som har rätt att besöka alla arbetsplatser där facket har medlemmar. RSO har samma möjlighet enligt lagen att ställa krav på arbetsgivaren eller att stoppa arbetet som lokala skyddsombud har. Men RSO har inte tillträde till arbetsplatser där det finns en skyddskommitté.