Vision har granskat de utbetalda avgångsvederlagen i Sveriges tio största kommuner. Stockholm är den kommun som betalar mest, över 56 miljoner, en ökning med 76 procent sedan 2009, då tidningen senast undersökte saken.

Men största ökningen står alltså Örebro för, som 2011 betalade över 22 miljoner kronor i avgångsvederlag till utköpta anställda. I ett skriftligt svar till tidningen varför det ser ut på det här sättet, skriver Örebro kommuns personaldirektör Karolina Samuelsson så här:
  – Utrymmet att ha medarbetare som inte till fullo presterar i linje med sitt uppdrag minskar.

För fem år sedan undersökte Kommunalarbetaren (se länk) vad som hände i de fall där Arbetsdomstolen slog fast att det inte fanns skäl att säga upp personalen. Det visade sig att nio av tio anställda då köptes ut av arbetsgivaren.