Malmös ledande politiker har gått i bräschen för kraftigt skärpta upphandlingsregler. Inför att de nya reglerna skulle antas i kommunstyrelsen avslöjdade tidningen Sydsvenskan att ändringar skett i sista stund. Följande formulering har försvunnit ”rutiner som motverkar placering i skatteparadis, skatteflykt eller annan kriminell verksamhet”.
  – Man ville ha med en ny uppförandekod för Malmö om att staden inte ska använda sig av företag som placerar vinster i skatteparadis. Centrala upphandlingsenheten gjorde en utredning och kom fram till att man inte kunde ha en sådan uppförandekod, säger Anders Eriksson, stadskontoret i Malmö.

I utredningen ”Möjligheter till att kommunen inte ska upphandla tjänster från företag som har koppling till företag i så kallade skatteparadis” slås fast att rättsexperter har olika uppfattningar om hur lagstiftning och rättspraxis ska tolkas. Och att frågan inte är prövad rättsligt.
  Men utredningens slutsats är ändå att kommunen vid en upphandling inte kan utesluta anbudsgivare på grund av koppling till företag i skatteparadis. Detta utifrån gällande EU-lagstiftning, svensk upphandlingslagstiftning och nuvarande rättspraxis.

Men nu ska Malmö stad undersöka möjligheten att antingen tillämpa offentlighetsprincipen för skattefinansierad verksamhet i välfärdssektorn, eller ställa krav på ekonomisk insyn för att undvika upphandling av företag med kopplingar till så kallade skatteparadis i de särskilda kontraktsvillkoren, enligt ett pressmeddelande.
  – Vi vill att skattebetalarnas pengar ska användas till mer än lägsta pris, de ska användas till jobb och motverka lönedumpning och skatteflykt, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Ledningen för Socialdemokraterna har tidigare slagit fast att det är svårt att stoppa vinster i välfärden. Men i februari gick S ut med att kommuner och landsting själva ska få avgöra om välfärd ska bedrivas med vinstsyfte. Och att lagen om offentlig upphandling därför ska ses över. Det arbetet pågår fortfarande.