Att bli gammal och orkeslös, stilla vänta på hjälp,
kan väl gå an
trots demens och Alzheimers,
vare sig man är kvinna eller man.
Men att helt förlora sitt förstånd och få extra vård är värre,
försvårar och besvärar, och hjälpbehoven blir ej färre.

Så faller gammal man, ett brutet lårben, än sen!
Ingen snabb operation på ortopeden, än
väntan blir många, långa timmar, kanske dygn
först ska de yngre lappas ihop med stygn.

Ingen brådska med bot för den gamla
han kan gott nerför ättestupan ramla.
Innan dess kan han bo hemma i huset
fast han inte ens orkar tända ljuset.
Hemtjänsten skall betjäna flera gånger om dagen
sköta om, hålla sällskap och fylla magen.

Tänk så gott att med gamla tillsammans få
på ålderdomshemmet till måltiden gå
men här byggs inga hem för äldres boende
bara för hemtjänstvård skall man ha förtroende.