inför
Det slutgiltiga
Oförmögen att styra
mitt öde
Avstånden är helt
oövervinnerliga
Dofter, smaker försvinner
Översköljs av
Varandets enda sekund