SVAR: Ja, har man företrädesrätt till återanställning riskerar man den rätten om man tackar nej till ett skäligt erbjudande. Men innan du eventuellt tackar ja till 75 procents anställning, kan du ju ringa till den chef som har en ledig tjänst på heltid, för att höra om du är aktuell för den. En person med deltidsanställning som vill arbeta mer ska anmäla det till arbetsgivaren. Trots allt är det bättre med en deltid än inget arbete alls. /Maria Hansson