SVAR: En pooltjänst innebär i de flesta fall att arbetstagaren byter arbetsplats utifrån behov av arbetskraft. Det går därför inte att säga att du har pooltjänsten kvar på din nuvarande arbetsplats när din föräldraledighet är över. Du ska naturligtvis prata med din chef om att du har ett sådant önskemål.
/Maria Hansson