Citat: ”En man som slår slutar inte för att han blir pensionär.”

Inget tyder på att äldre kvinnor skulle vara utsatta för våld i lägre utsträckning än andra kvinnor. En man som slår slutar inte för att han blir pensionär. För att uppmärksamma det sätter Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, extra fokus på mäns våld mot äldre kvinnor under 2012.
  Vi upplever att det råder osäkerhet bland personal inom äldreomsorg och hemtjänst kring hur man ska tolka och hantera tecken på våld. Det kan vara ständigt återkommande mystiska skador, tilltrasslade lakan efter mannens besök, eller kvinnor som är rädda för sina män eller familjemedlemmar. Våga fråga! Kvinnan kanske har väntat i många år på att någon ska ställa frågan.

Förra året uppmärksammades att en kvinna blivit våldtagen av en man på samma äldreboende. Enhetschefen hade uppmanat de anställda att inte polisanmäla, eftersom både kvinnan och mannen var ”kunder”.
  Det måste vara självklart att den person som är utsatt, ett brottsoffer, ska komma först. Därför behövs tydliga riktlinjer för hur personal ska agera när en omsorgstagare begår ett brott mot en annan. Här har arbetsgivaren – och uppdragsgivarna, det vill säga politikerna – ett viktigt ansvar.

Om personal agerar, och kanske särar på ett gift par på ett äldreboende för att skydda kvinnan, kan parets anhöriga motsätta sig personalens beslut. Om familjen levt ett helt liv i skuggan av pappans våld innan någon faktiskt sätter stopp, då kan det vara svårt att handskas med. Även här är det viktigt med stöd och riktlinjer för personalen som möter de anhöriga.
  Till sist, den som vågar se, fråga och agera behöver också se till att kvinnan får stöd och hjälp att bearbeta våldet hon varit utsatt för. Det hjälper Roks kvinnojourer, gärna till med.

Angela Beausang,
ordförande i Roks