Lena Nielsen var kritisk till avtalet utifrån att det gör uppsägning utan giltigt skäl möjligt och att uppsägningstiden fortfarande är hälften av den i LAS, Lagen om anställningsskydd.
  Frågan lyftes utifrån en motion från Stockholm som bland annat krävde att förbundet tar fram en ny strategi för att få de privata kollektivavtalen för personlig assistans att bli mer likvärdiga övriga kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Lena Nielsen påminde om att brukarna har rätt att välja sin utförare och personlig assistans inte längre alls drivs av kommunen på alla håll. Även detta finns i motionen där det också står ”…skillnaden mellan anställningsvillkoren i de privata kollektivavtalen och det kommunala, är så stora att det i dagsläget kan uppfattas som att förbundet godkänner och medverkar till villkorsdumpning”.
  – Det är vi som ska hjälpa medlemmarna som går över till sämre avtal. Det är vi som får frågan om hur vi kan gå med på sådana här skitavtal, sa Lena Nielsen.

Hennes yrkande att ombuden skulle rösta för att Kommunal tar fram en ny strategi för att få mer likavärdiga avtal fick applåder.
  Förbundsstyrelsen hade föreslagit att motionen skulle anses besvarad utifrån att två ombudsmän arbetar med att ta fram en ny strategi. Men svängde. Och ombudens beslut blev att en ny strategi ska tas fram.