– Vi känner att det brådskar. LO har nu tillmötesgått Kommunals motion till LO-kongressen om att starta en välfärdsutredning som tittar på hur vi långsiktigt ska finansiera och klara av att leverera den välfärd som vi vill ha, säger Annelie Nordström.

 Ingvar Jordås.Ingvar Jordås.

Det var Ingvar Jordås från Kommunal i Stockholms län som väckte frågan om vad Kommunal gör i frågan om privatiseringar och om hur fackförbundet ska höras mer i politiska sammanhang. Som KA berättat höll Kommunal i Stockholm en manifestation mot privatiseringar och nedskärningar i välfärdssektorn i måndags.
  – Jag fick kontakt med ganska många medborgare, och kände att de tyckte: ”äntligen händer det något.  Nu har vi haft den här privatiseringsvågen och försämringarna inom a-kassan. Vi har prövat på den här borgerliga alliansens politik”. Jag är övertygad om att vi behöver jobba mer med de här frågorna på sektions- och avdelningsnivå. Så vad är på gång? undrade Ingvar Jordås på förbundsmötet.

Kommunals ordförande Annelie Nordström menade att det är viktigt att se frågan om privatiseringar i sitt sammanhang.
  – Det är viktigt att vi diskuterar det som kommunalare på ett sånt sätt att vi förstår att nedskärningar inte bara sker i privata företag, det sker i väldigt hög utsträckning också i det offentliga. Vi måste angripa hela prispressen, och se att även fortsättningsvis så har det offentliga ansvaret för hur det utförs, säger Annelie Nordström.
  Samtidigt medgav hon att de inte kommit så långt som de velat, bland annat på grund av ett chefsbyte på utredningsenheten. Men nu när LO fattat beslut om att utreda välfärdsfrågorna vill man inte vänta längre. Kommunal ska därför sätta till extra personal för att få fram ett förslag snabbare.
  – Vi vill inte vänta med att ta fram ett underlag utan ska få fram det till tidig höst. Vi vill vara väl förberedda och ha mycket att bidra med till LO:s välfärdsutredning, säger Annelie Nordström.