Tobias Baudin.Tobias Baudin.
Foto: Björn Svensson
 

Tobias Baudin har nu avslutat sitt uppdrag som Kommunals första vice ordförande sedan han valdes till samma uppdrag för LO under kongressen förra helgen.
  – Jag hade velat bli LO:s ordförande, så är det, men inte till vilket pris som helst. Jag ville förändra och förbättra LO och göra LO starkare, inte svagare.
  Han sa att han ställde sig bakom Karl-Petter Thorwaldsson när valberedningen föreslog honom, eftersom endast arbetsgivarna och de borgerliga skulle vinna på en spricka i LO.

En av Baudins viktigaste uppgifter i LO blir nu att jobba mot ungdomsarbetslöshet och för bättre villkor och tryggare anställningar för unga, sa han.
  – Vi håller på att ställa en hel generation ungdomar åt sidan.
  Han sa också att LO måste bli mer politiskt och lyfte fram facklig-politisk samverkan, till exempel när det gäller ”groteska vinster” i välfärden och nämner försäljningen av vårdcentralen Serafen i Stockholm.
  – Vi löser aldrig det här i fackliga förhandlingar, men det går att lösa politiskt.

Baudin tog också upp kritiken Kommunal fått om att de inte nominerade en kvinna till LO:s ledning. Fifty fifty hade varit bra, sa han.
  – Men samtidigt kan vi inte stirra oss blinda på könsrepresentationen. Det är vad vi gör på dagarna som räknas. Och Kommunal är bäst på jämställdhet.
  Han säger att LO:s nya ledning ser det som alla andra ser, att kvinnor är både lågavlönade och felavlönade, och att LO inte kommer släppa jämställdheten en tum trots att ledningen främst består av män numera.