– Jag var beredd på att bli osams med många av er, sa han. Talet hade han skrivit innan han visste hur beslutet om vinster i välfärden skulle bli.

Karl-Petter, Kålle, Thorwaldsson tog i från tårna med glöd och passion i talarstolen när han talade för full sysselsättning, beredskapsarbeten och ungdomsgaranti. För en europapolitik som inte nöjde sig med att låta räntesänkningen styra villkoren i Aten, Alicante och Allingsås. En gång satte LO målet 4 procents arbetslöshet, nu har vi 8 procent och tycker ändå att vi inte behöver stimulera ekonomin, sa han bland annat, och proklamerade arbete åt alla som en mänsklig rättighet.

Linjetalet, hans första som LO-ordförande var kanske ännu mer politiskt än fackligt. Han citerade politiker som Tage Erlander och Ernst Wigforss, och verkade närmare sin farfar glasbruksarbetaren som byggde väg till Lessebo under 30-talets krisår än sin SSU-ungdoms mer frihetliga tid med egenmakt på agendan.
  Uppgörelsen med vinster i vård, skola och omsorg var tydlig och kompromisslös.  Riskkapitalet hör inte hemma i välfärden, slog han fast. Han efterlyste mer konflikt och tydlighet och såg fram emot att fajtas med både Löfven och Reinfeldt.  Inte minst för att få till fler jobb till de arbetslösa. LO ska inte gå i S ledband, framhöll han och formulerade en vass kritik mot såväl den tidigare som nuvarande S-ledningens sätt att snegla mot mitten.

Applåderna dånade och ombuden verkade i hög grad gilla vad de hörde. 
Första dan på jobbet när kongressen avslutats i morgon tänker Thorwaldsson börja  ett utvecklat sysselsättningsprogram.  Och så tänker han se till att minska gapet mellan mäns och kvinnors löner och få till enighet om detta i styrelsen.

Om man räknar faktisk arbetstid så får kvinnor bara 71 procent av männens lön. Och så kan vi inte ha det kamrater, utbrast han. 
  Vägen framåt verkar gå åt vänster för LO:s nyvalde ordförande. Den blir inte kanske inte alltid enkel att gå  för Kålle, men energi och övertygelse så det räcker verkar finnas.

Fotnot: Läs mer om talet på http://www.twitter.com/ (användare livbeckstrom eller hashtag #lokongress)