Alla förbund utom två ville att LO skulle ha en ny avtalssekreterare. Och de allra flesta ville att Torbjörn Johansson skulle få det uppdraget.
  Han har fram till nu varit avtalssekreterare i Byggnads, ett förbund som tillsammans med Kommunal var en del av LO:s samordning i avtalsrörelsen med bland annat krav om jämställdhetspotter.

Nu får han det tuffa uppdraget att se till att också industriförbunden finns med i samordningen inför avtalsrörelsen 2013.
  Industriförbunden sa i år nej till jämställdhetspott enligt den konstruktion som LO drev i avtalsrörelsen.
  Torbjörn Johansson kan i dag inte säga hur LO kommer att se på jämställdhetspotter 2013. Men han tycker att det är självklart att LO ska kunna ställa upp på att kvinnodominerade branscher kan få mer är andra, relativlöneförändringar som det kallas.

– Vår solidariska lönepolitik bygger på att det ska vara relativlöneförändringar. Annars blir det ökade klyftor. Vi lämnar ingen bakom oss. Men vilka som ska få del av dessa relativlöneförändringar, det måste vi tillsammans i LO diskutera och enas om, säger han.
  I sitt tacktal efter att ha blivit vald på kongressen betonade Torbjörn Johansson vikten av sammanhållning, det fackliga löftet bygger på det.
  – Utan sammanhållning kan vi inte hålla uppe priset på arbete. Ibland tycker vi inte ens om varandra, men vi måste hålla ihop. Vi tillhör samma klass. Om vi håller ihop blir det som vi har bestämt, förklarade han.

Symbolisktt tog han av sig Byggnads nål på kavajslaget och satte dit en LO–nål.
  Byggnads har tidigare kritiserat förslag om att LO och Svenskt Näringsliv diskuterade sämre konfliktregler och försämrad anställningstrygghet jämfört med turordningsregler i lagen om anställningsskydd.
  Och Byggnads har tuffare än LO ställt krav om att Sveriges regering och riksdag ska kräva förändringar av EU–rätten som begränsar fackens förhandlings– och konflikträtt.

Torbjörn Johansson vill inte svara på om vi nu kommer att få se ett tuffare LO med honom i ledningen som mer går på Byggnads linje i övergripande fackliga frågor i Sverige och EU.
  – Nu har jag ett helt nytt uppdrag. Jag företräder inte bara Byggnads. Nu ska jag ha ett LO–perspektiv på allt vad jag gör. Det är för tidigt att säga vad det kommer att innebära. Ge mig lite tid. Jag har ju just blivit vald, säger han.
  Torbjörn Johansson är 49 år. Han kommer från Västergötland men bor i Stockholm. Till yrket är han snickare. Sedan 1996 har han arbetat fackligt på heltid i Byggnads.