Biljardbord i sällskapsrummet, ett träningsrum en trappa upp. De boende på Dronning Anne-Marie Centret i Köpenhamn ska ha mycket att välja på. Från en lägenhet dånar rockgruppen Queens musik. I en fåtölj därinne sitter en kvinna och lyssnar och röker.
  – Vårt motto är att vi inte går i takt. Alla äldre är olika. Vi ska anpassa oss efter hur de levt innan de kom hit, säger chefen Mette Lund.

Äldreboendet drivs av Ok-fonden, en icke-vinstdriven organisation. Överst på hemsidan deklarerar de att verksamheten inte har som syfte att bygga upp en förmögenhet. Överskott återinvesteras, och blir det för mycket över vill kommunen ha tillbaka pengarna.
  Undersköterskan Christine Hansen jobbade på ett kommunalt boende innan hon kom hit.
  – Det är inte så stor skillnad, men man får lov att utvecklas mer här. Men jag skulle inte vilja jobba helt privat, även om jag inte tänkt på det så mycket, säger hon.
  I Danmark drivs många äldreboenden av oberoende organisationer, där tas vinst inte ut och kommunerna styr mycket. Den svenska debatten om stora riskkapitalbolag som skickar välfärdsvinster till skatteparadis har därför uteblivit.
–   Det har inte varit profit på samma sätt.  Vi har mycket konkurrensutsättning, men många förskolor och äldreboenden drivs utan vinst, säger Ole Helby Petersen, professor på forskningsinstitutet AKF.

Det är mycket som skiljer de nordiska länderna åt (se fakta nedanför artikeln). Sverige sticker särskilt ut på ett område. Bara här får överskott plockas ut ur skolan. Arbeiderpartiet i Norge har stoppat tidigare planer på att konkurrensutsätta skolan.
  – Det är en stor fara för sämre arbetsvillkor för de anställda. Och vi vill att elektrikerns barn ska gå med direktörens. Det är en jätteviktig värdering att inte ha klasskillnader. Vi har hållit hårt på det, S i Sverige verkar mer pragmatiska, säger Marianne Aasen, ordförande i utbildningsutskottet i Stortinget.

Frågan är vad svenska S tar till sig av grannländerna, för systerpartierna ser ut att dra åt olika håll. I Danmark kommer den nya S-regeringen inte dra tillbaka den nya lagen som tillåter vinst i förskolan. Hållningen är pragmatisk, enligt S i Folketinget. Och på Ok-fonden tror man inte att privata aktörer kan stängas ute från äldreomsorgen.
  – En privat sektor behövs om man kan vara säker på att de levererar kvalitet. Pengarna räcker inte annars. Men vi kan aldrig tävla med dem om pris. Vi har inte som mål att bli stora på en marknad, vi ska ha högsta kvalitet, säger Mette Lund.

Så ser länderna på vinstuttag 

SVERIGE

Vinstuttag är tillåtet på alla områden.
Skola:
Grundskolan: 13 procent av eleverna i fristående skola. Gymnasiet: 25 procent. 
Barnomsorg:
Ca 80 procent av barnen i kommunal förskola. 
Vård:
25 procent av landstingens köpta primärvård är i privat regi. I Stockholm 48 procent.
Äldreomsorg:
19 procent av antalet boende i privat regi. De vinstdrivna företagen står för största delen.
Källa: Skolverket och Konkurrensens konsekvenser (SNS).

DANMARK

Skola:
Vinstuttag förbjudet. För att få offentligt stöd måste privata skolor vara oberoende och icke-vinstdrivna.
Barnomsorg:
Vinstuttag tillåtet sedan 2005 för förskolor enligt etableringsrätten. Sedan 2011 även för förskolor som lagts ut på anbud. *
Vård:
Vinstuttag tillåtet. Fritt sjukhusval och val av husläkare.
Äldreomsorg:
Vinstuttag tillåtet. Fritt val obligatoriskt. Icke-vinstdrivna äldreboenden vanligare än helt privata.
* Uppgift förtydligad 5/6 2012.

NORGE

Skola:
Vinstuttag förbjudet. En privat skola måste ha särskild inriktning, t.ex. religiös eller pedagogisk. 2,5 procent av eleverna i privat skola. 
Barnomsorg:
Vinstuttag tillåtet, men stödet kan minskas om ägarna delar ut för höga vinster. 47 procent av barnen i fristående förskola.
Vård:
Vinstuttag tillåtet. I huvudsak privatpraktiserande allmänläkare. Privata sjukhus mindre och specialiserade.
Äldreomsorg:
Vinstuttag tillåtet. Kommunerna står för 90 procent av äldreboendena.

FINLAND

Skola:
Vinstuttag förbjudet. Fristående måste ha viss pedagogisk inriktning. 97 procent av eleverna i kommunal grundskola.
Barnomsorg:
Vinstuttag tillåtet. 88 procent av förskolebarnen i kommunal barnomsorg.
Vård:
Vinstuttag tillåtet. Det går att köpa privat vård för att gå förbi köer.
Äldreomsorg:
Vinstuttag tillåtet. 30 procent av de anställda arbetar i privata företag eller organisationer.
Källor: Respektive länder och Svenskt Näringsliv.