Kommunals ordförande Annelie Nordström försäkrade att förslaget om att utöka LO:s ledning inte har något att göra med den ledarstrid som har varit inför de val kongressen ska genomföra på lördag och söndag.
  – Motionen skrevs för länge sedan och så framsynta är vi inte, sa hon.
Kommunal menar att det behövs fyra i ledningen för att klara av alla de frågor och utmaningar LO har att lösa. 

En stor majoritet stödde Kommunal, trots att LO:s styrelse tidigare velat avslå motionen. Läget blev ju ett annat när valberedningen för att kunna enas om förslaget till ny LO–ledning föreslår fyra personer.
  Vid förra LO–kongressen, 2008, minskades ledningen från fyra till tre personer, bland annat av ekonomiska skäl. Ytterligare en ledamot i ledningen kostar medlemmarna drygt en miljon kronor om året.

Transports ordförande Lars Lindgren, ville avslå förslaget om fyra i ledningen. Och han kritiserade valberedningens förslag om tre män och en kvinna i ledningen. Om det blir fyra i LO–ledningen kräver han att det blir en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Hur det blir med detta visar sig vid valen senare på kongressen.

Efter en lång debatt beslöt kongressen även att utöka styrelsen från 8 till 14 ledamöter så att varje LO–förbund får en ordinarie ledamot. LO:s styrelse ville avslå detta förslag, men de mindre förbunden fick igenom kravet med stöd av bland andra Kommunal.
  – Det är viktigt alla förbund är representerade för att vi ska få chans att kunna enas i de viktiga frågor LO:s styrelse har att fatta beslut om, sa Kommunals tredje vice ordförande Anders Bergström.
  För att kunna avgöra frågan blev det votering, där motionen vann med 244 röster mot de 133 för styrelsens förslag att behålla nuvarande antal ledamöter.

Fredagskvällen ägnas åt träffar för ombuden inom respektive förbund.
Kongressen fortsätter lördag morgon med internationella frågor där bland andra Europafackets generalsekretare Bernadette Ségol deltar i en diskussion om full sysselsättning i ett internationellt perspektiv.