Sedan en tid tillbaka värvar Naturvetarna medlemmar bland legitimerade djursjukskötare. Anledningen är enligt Anna Sonesson på Naturvetarna, att det numera är en treårig akademisk utbildning för att bli djursjukskötare, och förbundet har fått önskemål om medlemskap från yrkesgruppen. De som har gått utbildningen eller de som är legitimerade kan gå med i Naturvetarna.

Anja Westberg, ombudsman på Kommunal, varnar djursjukskötarna för att byta fack eftersom det är Kommunal som har kollektivavtalet och förhandlar löner och andra avtalsfrågor.
  – Jag anser att det inte är en ny yrkesgrupp eftersom vi har haft dem i alla år. Juridiskt har de fått ett större ansvar och kan bli anmälda, annars gör de exakt samma arbetsuppgifter som tidigare. Jag anser att vi är det fack som kan företräda dem. Det är vi som har avtal med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet). Och SLA har sagt att de inte vill teckna ett kollektivavtal med Naturvetarna för djursjukskötarna. Naturvetarna kan inte förhandla på frågor som rör djursjukskötarna så de är inget fackförbund för den gruppen.
  Anja Westberg menar också att det kan få negativa konsekvenser att ha många olika fack som har avtal på en och samma arbetsplats. Djurvårdarna är inte välkomna i Naturvetarna och veterinärerna har ett eget förbund.
– Det kan bli tre olika fack på arbetsplatserna och det är inte bra för kollektivet, säger Anja Westberg.
  Hur är intresset hos era medlemmar att byta fack?
  – Jag är lite orolig faktiskt, tydligen ska 400 personer ha skrivit på ett upprop på Facebook om att legitimerade ska gå med i Naturvetarna. Naturvetarna kommer att kunna förhandla upp min lön, så säger flera stycken. Och då svarar jag att det är ju samma arbetsgivare man förhandlar med och varför skulle Naturvetarnas förhandlare vara så mycket bättre? Vi sitter i förhandlingar nu, de som har legitimation vill ju ha högre lön, det blir avgörande för några som går över till Naturvetarna om vi inte får upp deras lön. Men Naturvetarna får inte förhandla deras löner. Vi behöver visa oss på arbetsplatserna och förklara det här med kollektivavtal. Naturvetarna är duktiga på att visa sig, men då berättar de inte hela sanningen.

På Naturvetarnas hemsida säger en av dem som tänker byta fack: ”Vi är många som ser fram emot att komma till ett fackförbund som bryr sig om vår yrkesgrupp och som värderar utbildning och kunskap. Så var det inte i Kommunal”.
  Vad säger du om det?
– Jag tycker det är jätteledsamt. Vi har gjort otroligt mycket för den här yrkesgruppen och det här med legitimationen. Tillsammans med SLA och Svensk djursjukvård har vi uppvaktat Jordbruksverket och svarat på remisser. Vi har varit på landsbygdsdepartementet och pratat för att det behövs fler tentatillfällen för dem som ska legitimera sig. Men det arbetet syns väl inte, vi lägger ner otroligt mycket tid och hjälp för yrkesgruppen.
  Katarina Novak, VD för SLA, hur ställer ni er till att teckna avtal med Naturvetarna för legitimerade djursjukskötare?
– Vi har sagt att vad det gäller kollektivavtal för djursjukskötare så har vi en part och det är Kommunal. Vi har ingen ambition att göra något annat så länge inte Kommunal och Naturvetarna kommer överens om något annat. Naturvetarna har kontaktat oss och vill teckna avtal men vi har sagt att vi har ett giltigt avtal med Kommunal för djursjukskötarna. Det vore en ovänlig handling att utan vidare byta part.
  De som nu blir legitimerade djursjukskötare förväntar sig högre lön i och med det ökade ansvaret, hur blir det med det?
  – Det är en förhandling mellan parterna nu så jag vill inte yttra mig om det.
  Anna Sonesson, Naturvetarna, på vilket sätt kan ni företräda medlemmarna utan att ha kollektivavtal för gruppen?
  – Vi jobbar för att vi ska kunna bli part i tjäntemannaavtalet för djursjukvård och djurparker. SLA har redan avtal med Sveriges veterinärförbund och Unionen på det området. När vi har pratat med SLA har de varit neutrala i frågan.