– Jag tycker det är väldigt märkligt att vi i Sverige ska ha den mest generösa lagstiftningen vad gäller skolor och välfärd i övrigt, säger Anna Johansson, ordförande i Göteborgs partidistrikt.

På partikongressen 2009 beslutades att S säger ja till valfrihet och mångfald i välfärden. Företag måste få gå med plus, men pengarna ska användas till förbättrad kvalitet. Men hur vinstuttagen ska hindras är oklart. Stefan Löfven har nyligen sagt att vinster inte kan stoppas.
  – Kompromissen som blev på förra kongressen är olycklig. I det här fallet blev det nog mer en otydlighet i vad vi egentligen vill, säger Anna Johansson.
  I februari presenterades ett förslag om att ge kommuner möjlighet att bara upphandla exempelvis äldreomsorg från icke-vinstdrivna företag. När nästa steg kommer vill partisekreterare Carin Jämtin inte säga.
  – Vi har ett kongressbeslut på att vi ska hitta modeller för att se till att pengarna används till det de är avsedda för, men det är inte alldeles enkelt, säger Carin Jämtin.

Samtidigt var frågan aktuell på distriktskongresserna nyligen. Några exempel: I Dalarna vill S att privata företag ska betala en avgift för de kontroller kommunen utför. I Norrbotten stödjer ledningen en motion om att stoppa vinstuttag. Och i Göteborg ställde sig kongressen bakom en motion om att allt överskott i friskolor måste återinvesteras. 
  – Verksamheter ska få gå med vinst, men vi vill inte att den delas ut, säger Anna Johansson.