Kvinnan arbetade som omvårdare inom äldreomsorgen. Hon blev så småningom sjukskriven. Hon blev uppsagd efter åtta års sjukskrivning.
Kommunen anser att hon har varit olovligen frånvarande eftersom hon inte lämnat läkarintyg som styrker fortsatt sjukskrivning samt att hon genom att vara okontaktbar inte medverkat i sin egen rehabilitering.
  Dessutom anser kommunen att den inte har några arbetsuppgifter som är lämpliga för kvinnan att utföra.

Eftersom det var svårt att få kontakt med kvinnan skickades en uppsägning hem till henne i ett rekommenderat brev. Det löstes aldrig ut.
  Nära ett och ett halvt år senare hör kvinnan av sig till kommunen. Hon säger då att hon av försäkringskassan fått information om att hon är uppsagd, vilket hon inte känt till förrän nu.
  Kvinnan vill få uppsägningen ogiltigförklarad och menar att den inte kan vara giltig eftersom hon inte fått den muntligt eller skriftligt. Något rekommenderat brev med uppsägningen i säger hon sig inte ha fått.
  Hon vänder sig till tingsrätten som ger henne rätt. Den förklarar uppsägningen av henne för ogiltig och dömer kommunen att betala ett skadestånd till henne.
  Kommunen överklagar till arbetsdomstolen som upphäver tingsrättens dom.

Arbetsdomstolen hänvisar till lagen om anställningsskydd och konstaterar att den som blir uppsagd har två veckor på sig att underrätta arbetsgivaren om att det kommer krav om att uppsägningen ogiltigförklaras.
  Och att den som blir uppsagd har fyra månader på sig att underrätta arbetsgivaren om att det kommer krav om skadestånd på grund av uppsägningen.
  Arbetsdomstolen menar därför att omvårdaren inte efter nära ett och ett halvt år har rätt att få uppsägningen prövad i domstol.

Att hålla sig undan eller vägra ta emot en uppsägning muntligt eller skriftligt hjälper inte. Enligt lagen kan en arbetsgivare skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress, om det inte går att överlämna den personligen.
  Uppsägningen anses ske när arbetstagaren får del av uppsägningen. Om den skickas i ett brev anses uppsägningen gälla tio dagar efter att den postats, även om arbetstagaren inte löser ut brevet eller andra skäl inte tar emot det.
  Undantaget är om arbetstagaren har semester, då anses uppsägningen gälla tidigast en dag efter att semestern upphört.
  Arbetsdomstolen dömer omvårdaren att stå kommunens rättegångskostnader på nära 55 000 kronor. Eftersom hon inte är med i facket får hon stå för denna kostnad själv.